ترخیص کالای پزشکی

تجهیزات و ملزومات پزشکی یکی دیگر از کالاهای وارداتی پر اهمیت در بحث تامین نیاز کشور می باشند. جالب است که بدانید، تجهیزات و ملزومات پزشکی عموما از کشورهای ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی و ترکیه وارد کشور ما می شوند و شرکت های ترخیص کالا اقدام به ترخیص این کالاها از گمرک می نمایند.

مجموعه های وارد کننده تجهیزات پزشکی قبل از اقدام به تهیه ، خرید و واردات تجهیزات و ملرومات مدنظر خود باید حتماً از اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی مجوز واردات کالای پزشکی مورد نظر را دریافت کنند و باید اطلاعات مورد نیاز و مدارک و مربوطه را در سامانه ورود کالا و ترخیص اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت نمایند، در غیر این صورت حق وارد کردن وسیله مذکور را ندارند زیرا واردات تجهیزات پزشکی مشمول قانون اجباری اخذ مجوزirc از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی می باشدد .

در صورت موافقت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، وارد کننده می تواند حتی بدون داشتن نمایندگی، اقدام به واردات تجهیزات پزشکی نماید . لازم به ذکر است تنها شرکت های ثبت شده در اداره کل تجهیزات وملزومات پزشکی می توانند متقاضی واردات تجهیزات پزشکی باشند .